Vendim KKT – Dt.16.02.2015 Vendim Nr6

Vendim Nr.6 datë 16.02.2015_Linjat e transmetimit të tensionit të lartë të Kaskadës së Hec-ve të Fanit 

Harta_e_planvendosjes_Linjat_e_Transmetimit_Hec_Peshqesh-fang_2_web_V6 Harta_e_Planvendosjes_se_struktures_Linjat_e_Transmetimit_Hec_Peshqesh-fang_1_web_0_V6 Dokumenti_i_Rregullores_Vendim_nr.6_dt._16.02.2015_R6 Vendim_nr._6_dt._16.02.2015_Linjat_e_Transmetimit_Hec_Peshqesh-Fang