Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 1

Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 1
PËR MIRATIMIN E PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR,
BASHKIA VAU I DEJËS

Vendim nr.1  KKT dt 20.06.2018

1.Harta e përdorimit të tokës sipas kategorive ndarëse

2.Harta e ndarjes së territorit në sisteme

3.Harta e infrastrukturave të transportit

4.Harta e Fazimit të zbatimin të PPV

5.Harta e Vizionit Strategjik

6.Harta e ndarjes të territorit në zona dhe njësi

Plani i Zhvillimit

Rregullorja

Strategjia Territoriale

VSM