Vendim KKT – Dt.21.07.2015 Vendim Nr1

Per miratimin e lejes se ndertimit per “Rikonstruksionin e objektit Ish-Hotel Dajti” me vendodhje ne bulevardin “Deshmoret e Kombit”, Bashkia Tirane 

Vendim_Nr.1_Dt._21.07.2015