Vendim KKT – Dt.21.07.2015 Vendim Nr7

Per miratimin e lejes se ndertimit per “Ndertimin e N/Stacionit te ri 110/35/10 KV me fuqi te instaluar 25 MW”, Bashkia Çorovode 

Vendimi_Nr._7,_date_21.07.2015