Vendim KKT – Dt.22.07.2015 Vendim Nr3

Per miratimin e lejes se ndertimit per “Ndertimin e Hidrocentraleve ” Thane” dhe “Mollas”, me shtrirje ne rrjedhen e lumit te Devollit, ne Qarkun Fier dhe Qarkun Elbasan 

Vendimi_Nr.3,_date_22.07.2015