Vendim KKT – Dt.23.03.2015 Vendim Nr5

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për Projektin “Ndërtimi i Impiantit Industrial për përpunimin dhe menaxhimin e integruar të skrapeve metalike dhe ndërtimin e landfillit përkatës brenda territorit të Parkut Industrial”, në komunën Rrashbull, Qarku Durrë 

Dokumenti_i_Rregullores_V._nr._5_dt._23.03.2015

Vendimi_Nr._5_dt._23.03.2015_Parku_Industrial