Vendim KKT – Dt.23.03.2015 Vendim Nr6

Lejes së Ndërtimit për Projektin “Ndërtimi i Hidrocentraleve “Qarr” dhe “Kaltanj” në pellgun ujëmbledhës të lumit Osum”, komuna Çlirim, Qarku Korçë 

Vendimi_Nr._6_dt._23.03.2015