Vendim KKT – Dt.23.10.2019 Vendim Nr 12

Vendim KKT – Dt.23.10.2019 Vendim Nr 12 PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN:
“FABRIKA E UJIT TË PIJSHËM SELITA “BLU IMPERIAL”, ME VENDNDODHJE NË QAFË MOLLË, BASHKIA TIRANË”