Vendim KKT – Dt.23.10.2019 Vendim Nr 15

Miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Shtesë kapaciteti me depozita të reja për hidrokarbure, me vendndodhje në Porto Romano, Durrës”