Vendim KKT – Dt.26.01.2021 Vendim Nr 19

 

Per miratimin e lejes se zhvillimit per objektin: “Objekt Hoteleri dhe Sherbime 1,2 dhe 3 kat, me 6 kat nentoke”, me vendndodhje në Bashkinë Himarë”

 

 

Vendim nr.19 date 26.01.2021