Vendim KKT – Dt.26.07.2018 Vendim Nr 3

Vendim KKT – Dt.26.07.2018 Vendim Nr 3
PËR MIRATIMIN E PLANIT TË DETAJUAR PËR ZONËN E RËNDËSISË KOMBËTARE MES LAGUNËS SË KARAVASTASË DHE LUMIT SEMAN

1.Harta e përdorimit të tokës sipas kategorive ndarëse

2.Harta e ndarjes së territorit në sisteme

3.Harta e infrastrukturave të transportit

4.Harta e ndarjes të territorit në zona dhe njësi

Plani i Zhvillimit

Rregullorja