Vendim KKT – Dt.27.01.2015 Vendim Nr2

Per miratimin e Lejes se Ndertimit per “Rikonstruksionin e objektit ish-Dhoma e Tregtise dhe Industrise, me destinacion perdorimin nga Sherbimi Kombetar per Rinine” me vendndodhje ne Bashkine Tirane 

Vendimi_nr._2_dt._27.01.2014_Qendra_Rinore_MMRS