Vendim KKT – Dt.27.04.2018 Vendim Nr 3

Vendim KKT – Dt.27.04.2018 Vendim Nr 3 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Vau i Dejes

Vendim nr.3  KKT dt 27.04.2018

1.Harta e përdorimit të tokës sipas kategorive ndarëse

2.Harta e ndarjes së territorit në sisteme

3.Harta e infrastrukturave të transportit

4.Harta e Fazimit të zbatimin të PPV

5.Harta e Vizionit Strategjik

6.Harta e ndarjes të territorit në zona dhe njësi

Plani i Zhvillimit

Rregullorja

Strategjia Territoriale

VSM