Vendim KKT – Dt.27.04.2018 Vendim Nr 7

Vendim KKT – Dt.27.04.2018 Vendim Nr 7
Për miratimin e lejes së ndërtimit të infrastrukturës:”Ndërtimi I linjës së shpërndarjes 10 KV për furnizimin me energji të fshatrave Gjinikas,Osoje,Kodras,Protopapë,Peshtan, me vendodhje në Bashkinë Korçë dhe Bashkinë Maliq”