Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 05

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 05

Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit te Infrastruktures: “Rikonstruksion i segmentit te Rruges Gusmar-Km;”, me vendndodhje ne Bashkite Tepelene dhe Himare