Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 09

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 09

Miratimin e Lejes se Zhvillimit per objektin: “Godina hotelerie, banimi dhe sherbimesh 4 dhe 5 kate me 3 kate parkimi nentoke”, me vendndodhje ne Bashkine Sarande