Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 13

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 13

Miratimin e rishikimit te kushteve te lejes se ndertimit te miratuar me Vendimin e Keshillit Kombetar te Territorit Nr.16, date 27.04.2018, per objektin “Ndertimi i kompleksit turistik San Pietro, Komuna Ishem, Qarku Durres”