Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 15

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 15

Miratimin e shtyrjes se afatit te Lejes se Ndertimit per objektin: “Ndertimi i Portit te Jahteve, Kalaja e Turres, Bashkia Kavaje”