Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 17

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 17

Miratimin e shtyrjes se afatit te Lejes se Ndertimit te objektit: “Ndertimi i ·hidrocentralit “Moglice” dhe hidrocentralit “Banje”, ne Qarkun Korce dhe Qarkun Elbasan”