Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 20

Vendim KKT Nr.20, Datë 28.02.2020
MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TE SUBJEKTIT ZHVILLUES TE OBJEKTIT “ZYRAT E REJA TE FEDERATES SHQIPTARE TE FUTBOLLIT DHE RIKONSTRUKSION I FUSHAVE TE FUTBOLLIT, NDERTIMI I TRIBUNES DHE GODINES SE AMBJENTEVE NDIHMESE