Vendim KKT – Dt.28.07.2016 Vendim Nr11

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:”Ferma Agroturizëm “Pema e Jetës”, me vendndodhje në Shkallnur, Bashkia Durrës”

Vendim nr.11.dt28.07.2016