Vendim KKT – Dt.28.07.2016 Vendim Nr13

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin “Qendër Tregtare “Vllaznia”, Bashkia Shkodër

Vendim nr.13.dt28.07.2016