Vendim KKT – Dt.28.07.2016 Vendim Nr3

Per miratimin e lejes se ndertimit per objektin:”Centrali elektrik fotovoltaik”Malesia Solar 1″ , me vendndodhje ne Lohje te poshtme, Bashkia Malesia e Madhe”

VENDIMI_NR_3