Vendim KKT – Dt.28.07.2016 Vendim Nr4

Vendim KKT – Dt.28.07.2016 Vendim Nr4 per miratimin e lejes se ndertimit per objektin:”Centrali elektrik fotovoltaik “Malesia Solar 2″ , me vendndodhje ne Lohje te poshtme , Bashkia Malesi e Madhe”

VENDIMI_NR_4_dt.28.7.16_