Vendim KKT – Dt.28.07.2016 Vendim Nr9

Për disa ndryshime në lejen e ndërtimit për objektin “Rehabilitimi i bregut të liqenit të Ohrit dhe Gjelbërim përgjatë segmentit Lin-Pogradec”

Vendim nr.9.dt28.07.2016