Vendim KKT – Dt.28.07.2020 Vendim Nr 21

Vendim KKT – Dt.28.07.2020 Vendim Nr 21 për miratimin e lejes së zhvillimit për objektin :”Resort turistik “Dreamades Luxury Suits”, 1-2-3 kate mbi toke dhe 2 kate nentoke, me vendndodhje fshatin Gjilekë, Bashkia Himarë”