Vendim KKT – Dt.28.07.2020 Vendim Nr 22

Vendim KKT – Dt.28.07.2020 Vendim Nr 22 për miratimin e lejes se ndertimit per objektin: “Objekt 4 kat me 1 kat nentoke dhe pishine,Bashkia Himare”