Vendim KKT – Dt.28.07.2020 Vendim Nr 3

Vendim KKT – Dt.28.07.2020 Vendim Nr 3 per miratimin e nismes per rishikimin e planit te detajuar per zonen e rendesise kombetare mes lagunes se karavastase dhe lumit Seman, miratuar me vendim te KKT-se nr.3 date 26.07.2018