Vendim KKT – Dt.29.10.2015 Vendim Nr5

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion i Qendrës Kombëtare të Kulturës për Fëmijë / Teatri i Kukullave dhe Qendrës Kombëtare të Veprimtarive Folklorike, Tiranë”, me propozim të Ministrit të Kulturës. 

Vendim_nr.5_date_29.10.2015