Vendim KKT – Dt.29.12.2016 Vendim Nr18

Për miratimin e shtyrjes së afatit të lejes zhvillimore komoplekse për resortin turistik në fshatin Gjilekë,Dhërmi,Bashkia Himarë, miratuar në KKT me vendimin nr.7 datë 07.03.2014

V.nr.18.dt29.12.2016