Vendim KKT – Dt.29.12.2016 Vendim Nr6

Për miratimin e nismës për hartimin e Planit Kombëtar Sektorial në fushën e turizmit në rajonin e alpeve shqiptare

Vendim nr.6.dt29.12.2016