Vendim KKT – Dt.29.12.2016 Vendim Nr8

Për ndryshimin e dytë në Planin Kombëtar Sektorial për projektin e Gazsjellësit Trans Adriatik(Projekti TAP)

Vendim.nr.8.dt29.12.2016