Vendim KKT – Dt.30.12.2015 Vendim Nr2

Për miratimin në parim të kufirit të zonave të reja informale dhe rishikimi i zonave ekzistuese”, me propozim të Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/ Ndërtimeve Informale (ALUIZNI)

Z.I_QARKU_VLORE

Z.I_QARKU_LEZHE

Z.I_QARKU_TIRANE

Z.I_QARKU_SHKODER

Z.I_QARKU_KUKES-DIBER

Z.I_QARKU_KORCE

Z.I_QARKU_FIER_2

Z.I_QARKU_FIER_1

Z.I_QARKU_ELBASAN

Z.I_QARKU_DURRES

Z.I_QARKU_BERAT

VENDIMI_Nr._2_date_30.12.2015