Vendim KKT – Dt.03.12.2020 Vendim Nr 34

Vendim KKT nr 34 – Dt.03.12.2020 per miratimin e lejes se zhvillimit per objektin:”Hotel,sherbime 7 kate dhe pishine me dy kaet nentoke”, me vendndodhje ne Bashkine Kavaje

VENDIMI_NR_34_DATE_03.12.2020