Vendim nr.06 date 13.01.2020

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 06

Miratimin me kusht të Lejes së Ndërtimit të Infrastrukturës: “Mbyllja e vendepozitimit të mbetjeve të ngurta dhe ndërtimi i ECO-PARK Durrës”, me vendndodhje në Bashkinë Durrës