Vendim nr.10 date 13.01.2020

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 10

Miratimin me kusht të Lejes së Ndërtimit për objektin: “Godinë administrative e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor Laç”, me vendndodhje në Bashkinë Kurbin