Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 11

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 11 PËRMIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT TË INFRASTRUKTURËS: “RIKONSTRUKSION I LINJËS SË TRANSMETIMIT TË TENSIONIT TË LARTË 110 KV LAÇ 2-URA E MATIT-SKURRAJ SI DHE NDËRTIMI I NJË LINJE TË RE”, ME VENDNDODHJE NË BASHKITË KURBIN, LEZHË DHE MIRDITË