Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 18.10.2023

Më datë 18 Tetor 2023, ditën e Mërkurë ora 17:00 – 19:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

 

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës

Rend Dite KKT (2)