Kontakt

Agjencia e Zhvillimit të Territorit

Rruga:Themistokli Germenji ,Pallati Frasheri , Kati II , Tirane , Shqipëri

Email: info@azht.gov.al

Tel.  042234484