Vendim KKT – Dt.08.02.2017 Vendim Nr10

Vendim KKT Nr10 – Dt.08.02.2017 për miratimin e planit të përgjithshëm vendor Bashkia Librazhd