Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 26.12.2023

Më datë 26 Dhjetor 2023, ditën e Martë ora 15:00 – 16:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës

Rend Dite KKT