Vendim KKT – Dt.08.11.2019 Vendim Nr 12

Miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: “Zgjerim i rrjetit te komunikimeve elektronike te Operatorit “Telekom Albania”, nepermjet shtimit te antenave per 4 stacione baze te emertuara: “Lundra Hill 0218”, “Rogner 0855”, “Kukes tregu 1625” dhe “Ura e Dajlanit 1634”, me vendndodhje ne Bashkine Tirane, Kukes Dhe Durres

 

Vendim KKT – Dt.08.11.2019 Vendim Nr 05

Miratimin e Lejes së Zhvillimit për objektin: “Zhvillim kompleks për shtesë kati dhe ndryshime të ambienteve ekzistuese të hotelerisë, ndërtimin e ambienteve të reja për shërbime hotelerie, zyra dhe godinë rezidenciale”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë